Визия за развитие

Изправени сме пред предизвикателна среда, която беше допълнително усложнена от световната финансова и икономическа криза. Работим на силно конкурентен пазар във високотехнологичен отрасъл заедно с други отлични компании, с техните талантливи хора и тяхната непоколебимост да успеят.

Екипът ни има визията да развива Дружеството от продуктов доставчик на части за кари/подемно-транспортна техника към производител и доставчик на компоненти и системи за първо вграждане за нуждите на световните каростроители и глобалната подемно-транспортна индустрия.