Цели

Целите са икономически ефективно усъвършенстване на технологичните процеси, повишаване на производителността, модернизиране на изделията и усвояване на нови продукти на база директни контакти и съвместни разработки с водещите имена - производители на подемно-транспортна техника, подобряване на достъпността на продуктите на пазара за гаранционно и следгаранционно обслужване, разширяване обхвата на клиентите.