Мисия

Глобалната ни цел е да предоставяме компетенции
при производството на комплектовки за нуждите на каростроители и производители на подемно-транспортна техника, като им даваме възможност да създават стойност, да гарантират сигурност и безопасност постигайки финансовите си цели.

Нашата мисия обяснява защо сме в бизнеса. Всеки в нашия екип има своята роля и носи отговорност да следва целта ни, като прави всичко възможно за успеха на Балканкар РУЕН АД.