Основни изделия

Балканкар РУЕН АД произвежда изделия в следните продуктови групи, а именно мост управляем и части, части управляема и повдигателна уредба, сервоспирачки, гъвкави съединения и елементи и колела комплект и гривни за нуждите на каростроители и производители на подемно-транспортна техника.

Балканкар РУЕН АД има въведена система за управление на качеството одобрена от LLoyd's Register Quality Assurance съобразно изискванията за международния стандарт ISO 9001:2008. Системата е приложима за разработка и производство на компоненти и резервни части за кари и друга подемно-транспортна техника. Дружеството има внедрена система за управление на енергията, като е покрило изискванията на стандарт ISO 50001:2011.