РМУ 6078 00.00.00

РМУ 6078 00.00.00
  • Мостът е с товароносимост 2.5 т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 2 до 3т.
  • Окачването е на металогумени еластични втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини са използвани изковки и отливки.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана надеждност и ресурс.
  • Мостът е с възможност за вграждане на датчик за ъгъла на завой на колелата, което позволява използването на най-съвременните схеми за управление на двигателните колела /т.н. електрически диференциал/.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6078 00.00.00

990

900

145

25

 

 

 

Управляемите мостове, произвеждани в Балканкар РУЕН АД, са изработени по класическата схема от заварена или лята конструкция на основния носещ елемент и двойнодействащ хидравличен цилиндър.

  • Мостът е с възможност за вграждане на датчик за ъгъла на завой на колелата, което позволява използването на най-съвременните схеми за управление на двигателните колела /т.н. електрически диференциал/.