РМУ 6081 00.00.00

РМУ 6081 00.00.00
  • Мостът е с товароносимост 2.5 т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 2 до 3т.
  • Окачването е на ос и втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини са използвани изковки и отливки.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана  надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6081 00.00.00

990

900

145

25

 

  • Мостът се отличава със здравина, надеждност и опростена схема на окачване към машината – на оси и втулки.