РМУ 6037.1 00.00.00

РМУ 6037.1 00.00.00
  • Моста е с товароносимост 12т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 10 до 12т.
  • Окачването е на масивна ос и бронзови втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини е използвана заварена конструкция, с подходящо подсилване, осигуряваща необходимата здравина.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6037.1 00.00.00

1830

1714

335

120

  • Състои се от масивни и здрави заварени елементи – греда, шенкел и главини, които се изработват по утвърдена технология. Мостът притежава конкурентна цена за този клас управляеми мостове.