„БАЛКАНКАР - РУЕН“ АД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1006 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

04 мар 2021

„БАЛКАНКАР - РУЕН“ АД стартира на 02.03.2021г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-1006 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1006-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочетете повече