РМУ 6049.4 00.00.00

РМУ 6049.4 00.00.00
  • Мостът е с товароносимост 7.5 т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 7 до 10т.
  • Окачването е на масивна ос и бронзови втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини е използвана заварена конструкция, с подходящо подсилване, осигуряваща необходимата здравина.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6049.4 00.00.00

1830

1714

275

75

  • Заварената конструкция на основните елементи позволява автономност на производството и кратки срокове за изпълнение на поръчките. Мостът притежава характерната за нашата продукция простота и надеждност.