РМУ 6050.2 00.00.00

РМУ 6050.2 00.00.00
  • Мостът е с товароносимост 5 - 7т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 5 до 7т.
  • Окачването е на гумени тампони.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини е използвана заварена конструкция, с подходящо подсилване, осигуряваща необходимата здравина.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6050.2 00.00.00

1648.5

1504.5

275

70

  • Конструкцията и технологията на изработка на моста позволяват реализиране на различни схеми на окачване, което е предпоставка за вграждането му в широка гама превозни средства.