РМУ 6020.5 00.00.00

РМУ 6020.5 00.00.00

  • Мостът е с товароносимост 3.5 т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 4 до 5т.
  • Окачването е на металогумени еластични втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини са използвани изковки и отливки.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6020.5 00.00.00

1119.5

965.5

160

35

 

  • Конструкцията на моста е значително опростена, което осигурява относително ниската му цена, а същевременно удовлетволява всички изисквания за този клас машини – здравина, лекота в управлението, ъгли на завой и други.