РМУ 6080 00.00.00

РМУ 6080 00.00.00

  • Мостът е с товароносимост 3 т. и е предназначен за вграждане в машини с товароподемност от 3 до 4т.
  • Окачването е на металогумени еластични втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини са използвани изковки и отливки.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства, и е с доказана  надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6080 00.00.00

1053.5

963.5

160

30

  • Мостът се отличава със здравина, надеждност и конкурентна цена в най-масовия сегмент кари – с товароподемност 3-4т. Притежава опростена кинематична схема, осигуряваща необходимите ъгли на завой.