РМУ 6067.1 00.00.00

РМУ 6067.1 00.00.00
  • Мостът е с товароносимост 14 т. и е предназначен за вграждане в голямогабаритни машини с увеличена товароподемност - от 12 до 25т.
  • Окачването е на масивна ос и бронзови втулки.
  • Управлението е с двойнодействащ хидравличен цилиндър.
  • Носещият елемент /гредата/ е стабилна заварена конструкция.
  • За основните елементи – шенкели и главини е използвана заварена конструкция, с подходящо подсилване, осигуряваща необходимата здравина.
  • Лагеруването е надеждно и адаптирано към всякакви пътни условия, допустими за експлоатация на подобен род транспортни средства и е с доказана надеждност и ресурс.

Мост Управляем

L, mm

L1, mm

D, mm

Товароносимост, kN

РМУ 6067.1 00.00.00

2150

2010

425

140

  • Конструкцията е стабилна и с достатъчна здравина за големите натоварвания, на които е подложен моста. 
  • Окачването на масивна ос и бронзови втулки гарантира сигурност в експлоатацията на превозното средство.