Успешно приключи проект на Балканкар Руен АД по Оперативна програма "Конкурентоспособност"

29 окт, 2023

Успешно приключи проектът 4MC‐02‐101 / 27.04.2012 „Повишаване на конкурентоспособността на Балканкар Руен АД“  чрез ефективно управление на енергията“, по Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007‐2013 г.”.

В изпълнението на проекта са доставени и пуснати в експлоатация:

• Доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация са 2 броя Вертикален обработващ център с CNC и 2 броя Автоматичен струг.

• В Балканкар Руен АД е въведена система СУЕ по БДС EN ISO 50001. Издадени са Наръчник за управление на енергията ISO 50001:2011 и Процедури за управление на енергията (ПУЕ 01÷09).

В резултат на проекта: 

Постигнато е едно по‐високо ниво на конкурентоспособност на фирмата. Създадени са условия за Подобряване на управлението и организацията на дейностите. Оптимизиране на производствения процес чрез инвестиционната част по проекта. ускоряване на разработването и внедряването на нови механични изделия, разширяване на производството със сложни механични детайли с висока точност, повишаване на качеството на продукцията.