Балканкар РУЕН АД реорганизира структурата си по бизнес направления

13 яну, 2015

С цел подобряване на рентабилността в ситуация на труден за предвиждане пазар на индустриалните изделия от продуктовата гама на дружеството ни, се предприеха мерки в няколко структурни звена, като търговски отдел, логистика и снабдяване, както и установяването на про-клиентско ориентирана организация на работата ни.

За всяко бизнес направление, търговският екип ще работи, като бъде подпомаган от продуктов инженер от конструктивно-технологичен отдел и от производствен координатор от производствена дирекция, функционално свързани с обезпечаването на търговските усилия.

Развитието и успеха на бизнес направленията ще изисква полагането на целенасочени усилия от страна на екипа.